Vad är en OVK-besiktning?

OVK är en obligatorisk ventilationskontroll som måste göras av alla fastigheter i Sverige med jämna mellanrum. Under en OVK kontrollerar man att ventilationssystemet fungerar som det ska.

OVK är viktigt att känna till bland annat för dig som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening.

Här har vi samlat allt du behöver veta om OVK.

Frågor och svar

Alla fastigheter i Sverige måste OVK-besiktigas. De allra flesta behöver dels besiktigas en gång när ventilationssystemet först tas i bruk och dels löpande vart 3:e eller var 6:e år. Undantaget är en- och tvåbostadshus (exempelvis villor) med värmeåtervinning (så kallad FX- eller FTX-ventilation). De behöver bara besiktigas när ventilationssystemet installeras första gången.

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att fastigheten blir OVK-besiktigad i tid och att eventuella fel åtgärdas.

Om det är en bostadsrättsförening som äger fastigheten är det alltså styrelsen som måste se till att den görs i tid. Antingen själva eller via en förvaltare.

Alla flerbostadshus måste besiktigas antingen vart 3:e eller vart 6:e år beroende på vilken typ av ventilationssystem fastigheten har.

S-, F-, eller FX-ventilation: Vart 6:e år (vanligast).
FT- eller FTX-ventilation: Vart 3:e år.

S = Självdrag.
F = Frånluftsventilation.
FX = Frånluftsventilation med värmeåtervinning.
FT = Från- och tilluftsventilation.
FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.

Med frånluftsventilation drivs luften ur fastigheten med en fläkt. Med från- och tilluftsventilation är det fläktar som både driver in och ut luften.

Om du är osäker kan du titta på ert senaste OVK-intyg. (Om inte någon slarvat ska det vara uppsatt väl synligt någonstans i trappuppgången.)

Då måste ni åtgärda felen så snart som möjligt. Annars kan ni tvingas betala vite.

Om du anlitar oss kan du vara lugn. Vi listar alltid alla eventuella fel i ett ventilationsprotokoll så ni vet vad ni behöver åtgärda för att få godkänt.

Stadsbyggnadskontoret skickar inte ut någon påminnelse när det är dags, så ni behöver själva hålla reda på när er fastighet ska besiktigas nästa gång.

Lättaste sättet är att titta på OVK-intyget. Det ska vara uppsatt på en väl synlig plats i fastigheten. Oftast sitter det på en anslagstavla i entrén. Annars kan du leta rätt på ert gamla OVK-protokoll, som brukar sitta i en pärm med andra papper som rör driften. Du kan också titta i underhållsplanen för fastigheten. Där ingår OVK som en del.

God ventilation är en förutsättning för ett fräscht och hälsosamt inomhusklimat för människorna som bor i en fastighet. Om den inte fungerar som den ska ökar också risken för fuktskador, mögel och andra permanenta skador på byggnaden.

1991 blev det lagkrav på OVK-besiktning för alla fastigheter i Sverige efter att man upptäckt att inomhusmiljön var dålig på många ställen.

Det är inte alltid man vet det. Men några vanliga tecken kan vara att det luktar matos eller rök, att det bildas imma på fönster och speglar, att det kommer oljud från ventilationen eller att det ofta blir för varmt i lägenheterna.

För att göra en OVK-besiktning måste man vara certifierad. Det finns två nivåer av certifieringar – normal (N) och kvalificerad (K). Om man har K-behörighet får man göra OVK-besiktningar i alla fastigheter, oavsett ventilationssystem. Alla våra besiktningsmän är K-certifierade.

I en normalstor bostadsrättsförening kostar det 400 kronor per lägenhet hos oss.

Räkna fram ditt pris nu

Hos oss kan du boka direkt här på webben. Det är vi unika med.

Boka nu

Vill du hellre prata med oss innan du bokar? Inga problem.

Kontakta oss

Under en OVK-besiktning inspekterar vi och mäter bland annat ventiler, fläktar och luftflöden i alla lägenheter och övriga utrymmen för att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Så här går en OVK-besiktning till

I en OVK-besiktning kontrollerar man att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt när det installerades (oftast när huset byggdes). Det är alltså inte alltid dagens krav det behöver uppfylla, utan de som gällde då. Man kontrollerar också att själva ventilationssystemet inte innehåller några föroreningar som försämrar luftkvaliteten.

För låga luftflöden
Det vanligaste felet vi upptäcker är att luftflödena är för låga. Alltså att ventilationen inte funkar tillräckligt bra och luften inte cirkulerar så mycket som den ska. Antingen i vissa rum, eller i hela fastigheten.

Låga luftflöden kan bero på många saker. Ibland är det så enkelt som att någon har stängt uteluftsventilerna för att slippa få in kall luft utifrån. Men det kan också handla om att hela ventilationssystemet behöver justeras för att det ska fungera som det var tänkt.

Luftflödena i en lägenhet kan också påverkas om man gjort någon ändring när man renoverat. Exempelvis satt in nya innerdörrar som sluter tätt och inte låter luft passera, satt in en ny köksfläkt som är för kraftfull för att ventilationssystemet ska klara av den (en så kallad villafläkt) eller rentav bytt plats på vardagsrum och kök.

Smuts i fläktar och kanaler
Under en OVK-besiktning kontrollerar vi också fläktar och kanaler för att se så att det inte samlats smuts där. Det kan både leda till sämre inomhusluft och att ventilationssystemet får svårt att göra sitt jobb.

Vi behöver få tillgång till alla lägenheter och alla gemensamma utrymmen. Exempelvis källare, vind, förråd och tvättstuga.

Ja, egentligen. Grundregeln är att måste vi komma in i alla lägenheter för att se att ventilationen funkar som den ska överallt.

Om det bara är någon enstaka lägenhet vi inte kommit in i kan vi ibland göra undantag. Om besiktningsmannen ändå fått en heltäckande bild av ventilationen har vi i vissa fall möjlighet att godkänna ändå.