Riksbyggen – Brf. Göteborgshus nr. 22

Riksbyggen – Brf. Göteborgshus nr. 22

Brf teborgshus nr 22 består av totalt 357 lägenheter och allmänna utrymmen. Julia Torstensson och Martin Nilsson är projektledare på Riksbyggens ombyggnadsavdelning och stöttar Brf:er fn start till mål i olika projekt.

Vilket arbete utfördes?

Riksbyggen fick i början av 2021 i uppdrag att utreda värmesystemet hos Brf teborgshus nr 22. Projektet pågick från hösten 2021 och slutfördes hösten 2022.

Det arbete som utfördes av Energi & Miljöteknik var bland annat: injustering av värmesystem och byte av alla radiatorer och termostater.

Fördelar

Behagligare inomhusklimat

Temperaturen i lägenheterna skiljde sig mycket åt och det visade sig även att de befintliga radiatorerna var äldre och inte speciellt effektiva. Nar dessa byttes ut blev det automatiskt ett behagligare inomhusklimat.

Kostnads- och energibesparande

Genom att värmen blir jämnare så ökas även komforten för de boende, vilket i sin tur gör att bostadsrättsföreningen sparar både energi- och värmekostnader.

Alla kan bo kvar

Givetvis är alla tekniska utmaningar viktiga, men det är extra viktigt att arbetsplatsen hålls städad och ren och att tidsplanen hålls, eftersom de boende bor kvar under tiden som arbetet utförs.

Tillbaka till alla referenser

Riksbyggen – Brf. Göteborgshus nr. 22

Kort info
  • Byte av alla radiatorer och termostater
  • Montering av referensgivare r mätning av temperatur i 50% av lägenheterna
  • Byte av vs-pumpar och vvc-pumpar
  • Injustering av värmesystem
  • Demontering av tilluftsfläktar i trapphus
Fördelar
  1. Bättre inomhusklimat
  2. De boende kan bo kvar under tiden
  3. Man sparar energi och kostnader

"Vi har arbetat med Energi & Miljöteknik under flera år och vi kan sammanfatta vårt samarbete i tre ord: smidigt, enkelt och ärligt"

Projektledare Riksbyggen

Julia Torstensson och Martin Nilsson
Tillbaka till alla referenser