Personuppgiftspolicy

A. Introduktion

Energi & Miljöteknik i Göteborg AB med org.nr. 556301-6293 (”Energi & Miljöteknik AB”) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Alla referenser till ”vi”, ”oss” och ”vår” är en referens till Energi & Miljöteknik AB. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna personuppgiftspolicy.

Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter.

B. Personuppgiftspolicyns omfattning

Denna policy syftar till att informera dig om hur, varför och när vi behandlar dina personuppgifter, i enlighet med det som du har rätt till enligt artikel 12-14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Vi har i denna policy lyft upp och informerar om de behandlingar av dina personuppgifter som är mest ingripande, mest förvånande samt vanligast förekommande. Detta för att du ska få en så god förståelse som möjligt av vår hantering av dina uppgifter utan att riskera informationsutmattning. Är du intresserad av att veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss via våra kontaktuppgifter längre ner.

För mer information om hur vi hanterar cookies, vänligen läs vår Cookie Policy.

För att du på ett enkelt sätt ska kunna lokalisera information om vår behandling som rör dig i vår personuppgiftspolicy har vi fördelat informationen under olika rubriker, som avspeglar vilken relation vi har till dig. Denna policy beskriver de behandlingar vi utför om följande grupper av individer:

Om du inte känner igen dig i någon av kategorierna ovan men har anledning att tro att vi ändå behandlar uppgifter om dig är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

Nedan redogör vi för vilka typer av personuppgifter vi behandlar, vad vi har för syfte med att behandla dessa samt vilken rättslig grund vi stödjer vår behandling på. Det är viktigt att förstå att följande information inte är en uttömmande beskrivning utan en sammanfattning av de behandlingar som vi tror du har störst intresse av.

C. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Hemsidesbesökare

När du besöker vår webbplats har du möjlighet att samtycka till att vi sparar cookies på din enhet, så att vi kan samla in information och analysera den (vilket vi gör på en aggregerad nivå), för att utveckla och förbättra vår webbplats.

ÄndamålBehandlingsåtgärderKategorier av
personuppgifter
Administrera, upprätta statistik och genomföra analys över vår webbplats– Förbättra webbplatsen.
– Förbättra användarupplevelsen av vår webbplats.
– Säkerställa webbplatsens funktionalitet.
– Föra statistik över besök på vår webbplats.
– Ge dig relevant och anpassat innehåll.
– Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar som samlas in via cookies (språkinställning, IP-adress, vilken ort du befinner dig på, webbläsarinställning, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
– Information om hur du använder vår webbplats som samlas in via cookies (hur länge du besöker vår webbplats, vilka webbsidor och länkar du klickar på och om du skickar in ett frågeformulär).
Rättslig grund: Samtycke.
Energi & Miljöteknik AB inhämtar samtycke för cookies, förutom för de cookies som är strikt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.
Lagringsperiod: Varje cookie har en bestämd livslängd, beroende på dess funktion och syfte. Samtlig information hittar du i vår Cookie Policy.

Kontaktperson hos potentiell kund

När du på ett eller annat sätt kontaktat oss och visat intresse för våra tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att besvara dina frågor och marknadsföra våra tjänster. Personuppgifterna kan vi inhämta från dig vid ett fysiskt möte, vid en mässa, alternativt om du fyller i något av de formulär som finns på vår webbplats. Därutöver kan vi också komma att inhämta dina kontaktuppgifter från andra källor för de fall vi bedömt att våra tjänster är relevanta för dig i din yrkesroll.

ÄndamålBehandlingsåtgärderKategorier av
personuppgifter
Marknadsföra våra tjänster– Insamling av kontaktuppgifter.
– Strukturering av uppgifter för att
kontakta dig med relevant marknadsföring.
– Analys av engagemang vid vår
e-postmarknadsföring, för att anpassa
vår kommunikation.
– Namn.
– Kontaktuppgifter (e- postadress och
telefonnummer).
– Företagsrelaterad information (adress till
företaget du representerar, företagets namn
och din befattning).
– IP-adress för att spåra öppningsfrekvens och interaktion med våra utskick.
– Leadscoring.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Energi & Miljöteknik AB har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster mot personer i roller där ett behov kan finnas för det vi erbjuder och där beaktade risker för den enskilde inte ansetts överväga detta intresse.
Lagringsperiod: Energi & Miljöteknik AB kommer att behandla uppgifterna för marknadsföringsändamål fram tills att du avböjt vidare kommunikation från oss.
ÄndamålBehandlingsåtgärderKategorier av
personuppgifter
Besvara frågor, boka möten samt
följa upp efter ett möte och utforma offert
– Insamling av kontaktuppgifter.
– Hantera din förfrågan.
– Kontakt och uppföljning.
– Namn.
– Kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).
– Företagsrelaterad information (adress till
företaget du representerar, företagets namn
och din befattning).
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Energi & Miljöteknik AB har ett berättigat intresse av att besvara dina frågor via olika kanaler. Detta matchar ditt förväntade intresse av att få svar från oss i frågor som rör vår och din organisations verksamhet.
Lagringsperiod: Energi & Miljöteknik AB kommer att behandla uppgifterna för ovanstående ändamål under den tid vi har en aktiv dialog, från senaste kontakt till ett år därefter. Vid affär kan uppgifterna komma att hanteras längre, då vi har ett fortsatt berättigat intresse att behålla vissa uppgifter med relevans för avtalsrelationen mellan
oss och den organisation du representerar.

Kontaktperson hos befintlig kund

För det fall vi ingår avtal med den organisation du representerar kommer vi hantera dina personuppgifter i syfte att säkerställa att vi kan leverera bästa möjliga service, besvara era frågor, utföra våra tjänster, tillhandahålla och upprätthålla garantiåtaganden, fakturera er organisation, samt vårda vår kundrelation och i vissa fall be er ställa upp som referens. Uppgifterna har vi samlat in från dig eller någon av dina kollegor.

ÄndamålBehandlingsåtgärderKategorier av
personuppgifter
Hantera
kundserviceärenden
– Kommunikation och
besvarande av frågor till
kundservice, via e-post,
kontaktformulär på vår
webbplats samt genom
våra sidor på sociala
medier.
– Identifiering av dig när
du kontaktar vår
kundtjänst.
– Utredning av klagomål
och garantiärenden.
– Utredningar av och
support vid klagomål
som är kopplade till
användandet av våra
tjänster, t.ex. när vi
hjälper dig att lösa ett
problem som uppstått i
samband att du köpt en
tjänst från oss.
– Namn.
– Kontaktuppgifter (e-
postadress och
telefonnummer).
– Företagsrelaterad information
(adress till företaget du representerar,
företagets namn och din befattning).
– Din korrespondens med vår
kundtjänst.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Energi & Miljöteknik AB har ett berättigat intresse av att hantera kundserviceärenden genom att bemöta och utreda sina kunders frågor och synpunkter.
Lagringsperiod: Tills dess kundserviceärendet har avslutats, eller längre om detta krävs för att vi ska kunna tillvarata eller försvara rättsliga anspråk som har samband med ärendet.
ÄndamålBehandlingsåtgärderKategorier av
personuppgifter
Marknadsföra
våra tjänster
– Strukturering av uppgifter för att kontakta
dig med relevant marknadsföring i form av nyhetsbrev.
– Namn.
– E-post
– Företagsrelaterad information
(adress till företaget du representerar,
företagets namn och din befattning).
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Energi & Miljöteknik AB har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster till dig som representerar en av våra kunder och där beaktade integritetsrisker för dig inte ansetts överväga detta intresse.
Lagringsperiod: Energi & Miljöteknik AB kommer att behandla uppgifterna för marknadsföringsändamål fram tills att du avböjt vidare kommunikation från oss.
ÄndamålBehandlingsåtgärderKategorier av
personuppgifter
Fakturering av
tjänst
– Fakturering av utförda uppdrag.– Namn.
– Kontaktuppgifter (e-postadress
och telefonnummer).
– Företagsrelaterad information
(adress till företaget du representerar,
företagets namn och din befattning).
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Fakturan som vi ställer ut till vår kund utgör en verifikation, som vi har en rättslig
förpliktelse att spara i sju år enligt 7 kap. 2 § Bokföringslagen (1999:1078).
Lagringsperiod: Uppgifterna som fakturan innehåller kommer sparas i sju år efter det räkenskapsår som den är utställd.

Lägenhetsinnehavare

Är du lägenhetsinnehavare hos någon av våra kunder kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att utföra vårt uppdrag.

ÄndamålBehandlingsåtgärderKategorier av
personuppgifter
Utförande av våra
tjänster
– Kommunikation med
lägenhetsinnehavare för
att boka in, planera och
utföra våra tjänster.
– Administrering/kontroll
av utförd tjänst/arbetsmoment
– Namn.
– Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer,
adress, postnummer och ort).
– Bostadsrättsförening som du
representerar eller är medlem i.
– Ditt lägenhetsnummer.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Energi & Miljöteknik AB har ett berättigat intresse av att utföra de tjänster som våra
kunder beställt.
Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina uppgifter under den tid vi har ett kundförhållande med vår kund och ett år därefter, eller så länge som krävs för att vi ska kunna tillvarata eller försvara rättsliga anspråk.

Rekryteringskandidater

Om du har sökt en utannonserad tjänst hos oss kommer vi behandla dina personuppgifter i syfte att utvärdera dig som kandidat.

ÄndamålBehandlingsåtgärderKategorier av
personuppgifter
Rekrytering av
nya medarbetare
– Kommunikation med
personer som söker
anställning hos oss.
– Administrering av
rekryteringsprocessen.
– Utvärdering av
ansökningshandlingar.
– Intervju med kandidater.
– Namn.
– Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer,
adress, postnummer och ort).
– Ansökningshandlingar (CV,
personligt brev, betyg).
– Utvärderingsunderlag över kandidaten och
dennes färdigheter.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Energi & Miljöteknik AB har ett berättigat intresse av att hantera personuppgifter om dig
som visat intresse för annonserad tjänst hos oss.
Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina uppgifter fram tills att tjänsten är tillsatt, vilket vanligtvis tar upp till 6 månader. Därefter kan vi komma att fortsatt lagra vissa uppgifter, i den mån de behövs för att tillvarata eller försvara rättsliga anspråk i samband med rekryteringsprocessen, i högst 2 år.

Kontaktperson hos leverantör

Arbetar du som kontaktperson hos någon av våra leverantörer kan vi komma att behandla dina personuppgifter i syfte att genomföra och följa upp på beställningar.

ÄndamålBehandlingsåtgärderKategorier av
personuppgifter
Inköp– Kontakt med kontaktperson hos
leverantör avseende beställning av
material eller tjänst.
– Namn.
– Kontaktuppgifter (e-postadress och
telefonnummer).
– Företagsrelaterad information
(adress till företaget du representerar,
företagets namn och din befattning).
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Energi & Miljöteknik AB har ett berättigat intresse av att administrera beställning av varor och tjänster.
Lagringsperiod: Uppgifterna behandlas under den tid den organisation där du arbetar är leverantör till oss.
ÄndamålBehandlingsåtgärderKategorier av
personuppgifter
Hantering av
transaktioner och
bokföring
– Bokföring av fakturor.– Namn.
– Företagsrelaterad information
(adress till företaget du representerar,
företagets namn och din befattning).
Rättslig grund: Intresseavvägning.
7 kap. 2 § Bokföringslagen (1999:1078).
Lagringsperiod: Räkenskapsinformation i samband med fakturering sparas i sju år enligt krav i 7 kap. 2 § Bokföringslagen (1999:1078).

Anställd hos underentreprenör

Är du anställd hos någon av de företag som vi anlitar som underleverantör vid utförande av våra kunduppdrag kan det vara så att vi behöver hantera personuppgifter om dig för att uppfylla rättsliga krav.

ÄndamålBehandlingsåtgärderKategorier av
personuppgifter
Administrering av
personalliggare
– Närvarohantering på
byggarbetsplats enligt
lagkrav.
– Namn.
– Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer,
adress, postnummer och ort).
– Företagsrelaterad information
(adress till företaget du representerar,
företagets namn och din befattning).
– Personnummer/ samordningsnummer.
– Byggarbetsplatsens
identifikationsnummer.
– Start- och sluttid för arbetspass.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Enligt 39 kap 11a § Skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244) och 9 kap 5 §
Skatteförfarandeförordningen (SFS 2011:1261) krävs att Energi & Miljöteknik AB för
personalliggare på byggarbetsplatser.
Lagringsperiod: Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Externa leverantörer och system är en naturlig del av och ett viktigt stöd för vår verksamhet. Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom behandlingar beskrivna ovan, med följande mottagare:
(a) Leverantörer av analysverktyg för vår webbplats, och
(b) IT- och systemleverantörer.

Leverantörer behandlar då dina uppgifter under vår instruktion och ledning, vars villkor och gränser regleras och säkerställs genom personuppgiftsbiträdesavtal. Genom dessa avtal kräver vi att leverantörerna som minst uppfyller samma strikta krav som vi ställer på oss själva i vår hantering av dina personuppgifter.

Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Energi & Miljöteknik AB kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer där det innebär att dina personuppgifter behandlas i länder utanför EU/EES. Sådan behandling kan innebära särskilda risker, eftersom en leverantör i det landet där personuppgifterna hanteras eventuellt inte omfattas av det skydd som EU:s dataskyddslagstiftning ger. Det finns därför särskilda krav på hur en sådan överföring får ske och Energi & Miljöteknik AB kontrollerar sina leverantörer och säkerställer att skyddsåtgärder vidtas.

Om EU-kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till uppfyller s.k adekvat skyddsnivå (likvärdig skyddsnivå som inom EU/EES), vilket är fallet för de underleverantörer vi har i USA, har du rätt till en beskrivning av vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller vilken rättslig grund vi
baserar överföringen på för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning. Vänligen kontakta oss genom att skicka en skriftlig förfrågan till de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna personuppgiftspolicy för information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, vilka länder vi i så fall överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen.

Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt GDPR. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss, se kontaktinformation i slutet av denna personuppgiftspolicy. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

Vänligen notera att Energi & Miljöteknik AB alltid kommer att göra en kontroll av din identitet för att säkerställa att information om dig lämnas till dig och ingen annan.

Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta. Det finns undantag och dem har vi försökt beskriva så väl som möjligt. Om din begäran inte är möjlig att tillgodose fullt ut kommer vi att informera dig tydligt om varför.

 1. Rätt till tillgång. Du har rätt att få bekräftelse på huruvida Energi & Miljöteknik AB behandlar personuppgifter om dig, och om så är fallet kan du få en kopia av dina personuppgifter samt även kompletterande information avseende Energi & Miljöteknik AB behandling av dina personuppgifter.
 2. Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.
 3. Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att begära att Energi & Miljöteknik AB raderar dina personuppgifter, utan onödigt dröjsmål. Det är möjligt för oss att tillgodose sådan begäran helt eller delvis i följande situationer:
  • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
  • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
  • du gör en befogad invändning mot behandlingen av din personuppgifter;
  • personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
  • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 4. Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:
  • riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
  • behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
  • Energi & Miljöteknik AB behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
  • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.
 5. Rätt till dataportabilitet. Om uppgifterna kommer från dig, vår behandling av dem sker med stöd av ditt samtycke eller i syfte att fullgöra ett avtal med dig, samt att uppgifterna hanteras digitalt, har du rätt att få ut dessa personuppgifter från oss i ett maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig.
 6. Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Energi & Miljöteknik AB intresseavvägning (”berättigade intresse”). Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. I annat fall kommer vi upphöra att behandla personuppgifterna för det ändamålet.
 7. Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer Energi & Miljöteknik AB inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.
 8. Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Energi & Miljöteknik AB behandling av dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och deras kontaktuppgifter hittar du här. Om du har synpunkter eller frågor på våra behandlingar ser vi dock gärna att du vänder dig till oss i första hand, så att vi får en chans att hjälpa dig och besvara dina frågor.

Hur kan du kontakta oss?

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

Energi & Miljöteknik i Göteborg AB
Designvägen 3
435 33 Mölnlycke
Telefonnummer: 031-69 61 00
E-post: tony.wagestrand@emtgbg.se

Versionshistorik

Vi kan från tid till annan behöva uppdatera informationen i denna policy. På vår webbplats hittar du den senaste versionen.

Nuvarande version 2023:01.

***

Tack för att du tog dig tid att ta del av vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter!