Hur går en OVK-besiktning till?

Här har vi beskrivit hur det funkar för dig som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening och inte har någon förvaltare. Även om det mesta stämmer oavsett vem du är.

OVK ingår i bostadsrättsföreningens underhållsplan. Där kan ni se när den ska göras nästa gång.

Ni kan också se hur länge ni har på er genom att ta en titt på ert nuvarande OVK-intyg. (Det sitter oftast uppsatt i entrén.)

Första steget är att begära in en offert från en eller flera företag. Ofta behöver ni ha ert tidigare OVK-protokoll och era ventilationsritningar tillgängliga.

Hos oss slipper ni det. Ni räknar lätt fram ert pris direkt här på webben. Det enda ni behöver veta är hur många lägenheter ni har.

Få en offert

Diskutera offerten (eller offerterna) på ert nästa styrelsemöte. Tänk på att inte bara stirra er blinda på priset.
Det brukar exempelvis vara mycket värt att välja en firma som både kan göra OVK och hjälpa till att åtgärda eventuella fel efteråt.

När ni bestämt er för att boka OVK hos oss går ni bara in här på webben och bokar ett datum. För medelstora föreningar (runt 25 lägenheter) räcker det oftast med en dag. I regel har vi lediga tider inom några veckor.

Boka OVK

Efter att ni har bokat hör vi av oss till er för att förbereda för att OVK-besiktningen ska gå så smidigt som möjligt.

Nycklar
För att kunna göra en OVK behöver vi kunna komma in i alla lägenheter och andra utrymmen, inklusive vind, källare, förråd, tvättstuga och fläktrum. 

Det smidigaste är om vi kan få låna en servicenyckel (huvudnyckel) som fungerar överallt. Om det finns. Annars behöver vi er hjälp att samla in extranycklar till alla lägenheter. 

Dokument
För att underlätta vill vi gärna också ha tillgång till följande dokument:

  • Föregående OVK-protokoll
  • Injusteringsprotokoll
  • Ventilationsritningar

Förvarna gärna medlemmarna
Berätta gärna för de boende redan här om vilken dag vi kommer, så är det större chans att vi kan komma in i alla lägenheter.

Ungefär 1 vecka innan det är dags för själva OVK-besiktningen förvarnar vi medlemmarna genom att dela ut informationslappar i deras brevlådor. 

På lapparna finns all information de behöver inför OVK-besiktningen. Här finns också kontaktuppgifter till vår besiktningsman. De boende är välkomna att höra av sig om de har några frågor eller vill att vi kommer någon särskild tid på dagen.

Så blir det dags för själva OVK-besiktningen. 

I varje lägenhet
Under besiktningen går vi igenom alla lägenheter, ett rum i taget. Vi anpassar oss så gott vi kan efter allas önskemål om tid. 

Om någon är hemma frågar vi dem om de upplevt några problem med luften eller ventilationen i lägenheten. Exempelvis med matos, röklukt, fuktig luft, drag, värme eller oljud. Det gör det lättare för oss att få en bra bild av hur allt funkar. 

Vi är noga med att mäta luftflödena med våra mätinstrument överallt för att vara säker på att de stämmer med hur ventilationen ska fungera. Vi inspekterar alla fläktar och ventiler, kontrollerar att uteluftsventilerna är öppna och inte igensatta, att fönstren sluter tätt men att innerdörrarna inte gör det.

Vi kollar om ventilationskanalerna är rena eller om de behöver rensas på smuts. Och att man verkligen kommer åt att rensa dem om det behövs. 

Under OVK-besiktningen behöver vi (i regel) inspektera alla lägenheter. Om det finns några lägenheter vi inte kommer in i, lägger vi nya lappar i deras brevlådor om ett nytt datum, så vi kan komma tillbaka och kontrollera dem också.

Övriga utrymmen
Vi kontrollerar också ventilationen i alla andra allmänna utrymmen, exempelvis vind, källare, förråd och tvättstuga.

Fläktar
Beroende på vilken typ av ventilation fastigheten har kontrollerar vi också ventilationssystemets andra delar. 

Om ni exempelvis har ett modernt FTX-system (fläktdriven från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning) kontrollerar vi fläktaggregatet och att filter och värmebatterier inte är igensatta.

✅ Om ni får godkänt

Om ventilationen fungerar som den ska och vi inte hittar några fel blir OVK-besiktningen godkänd. Grattis! 

Vi skickar in en kopia av ert godkända OVK-protokoll till kommunens Stadsbyggnadskontor. 

Själva får ni en kopia att sätta in i era pärmar.

Vi skickar också ett underskrivet OVK-intyg till er. 

När ni får sätter ni upp det väl synligt i fastigheten, exempelvis på en anslagstavla i entrén.

Då är allt klart! 

Nu dröjer det sex (eller tre) år tills ni behöver tänka på OVK igen. 

Då får ni gärna höra av er till oss igen, om ni vill.

⚠️ Om ni inte får godkänt:

Om vi upptäcker några fel och vi inte kan godkänna er OVK ingår alltid en ventilationsrapport hos oss. (Det gör det tyvärr inte hos alla.) 

I ventilationsrapporten skriver vi ned vad vi upptäckt under besiktningen och vad som behöver rättas till för att ni ska bli godkända. 

Normalt sett har ni 6 månader på er att åtgärda allt.

Om ni vill jobba vidare med oss hjälper vi er med vad ni behöver göra för att er OVK ska bli godkänd. 

Vi kommer med råd och jobbar tillsammans med er i styrelsen för att komma fram till vad ni ska göra. Vi kan också jobba tillsammans med enskilda medlemmar om vi upptäckt saker som behöver åtgärdas i deras lägenheter. 

Vi beräknar vad det skulle kosta att åtgärda allt åt er.

När ni bestämt er åtgärdar vi allt som stod i ventilationsrapporten. Oftast handlar det om injustering och rensning, men det kan också bli fråga om att byta ut exempelvis fläktar eller annan utrustning.

Om saker behöver justeras i de enskilda lägenheterna (exempelvis köksfläktar) kan vi hjälpa till med det också. 

När vi är klara gör vi en kortare tilläggsbesiktning för att se till att allt fungerar som det ska och er OVK blir godkänd.

Vi godkänner er OVK och ni kan andas ut. Och in. 

Nu har ni återigen en fungerande ventilation i hela fastigheten. Och vi fixar naturligtvis med både OVK-intyg och OVK-protokoll (se punkt 8–10 ovan).