Med 30-års erfarenhet av nöjda kunder

Energi & Miljötekniks huvudsakliga verksamhetsområde är att effektivisera fastigheters värme- och ventilationssystem, med målsättning att skapa bättre inomhusklimat till lägre energiförbrukning.

Vårt arbete handlar främst om att förbättra redan befintliga anläggningar, vilket vi gör genom ombyggnad och modernisering av rör- och ventilationssystem. Vi har sedan starten 1986 arbetat över hela Västsverige och skapat oss en helt unik kunskap inom vårt arbete.  

Vi har sedan starten haft flertalet kommunala fastighetsbolag som kunder och bidragit till en lägre energiförbrukning över hela Västsverige.

Däribland räknas Göteborg kommuns olika fastighetsbolag, men även Sveriges största förvaltare (HSB), som varit en av våra största kunder de senaste 30 åren.

Energi & Miljöteknik ska alltid finna de alternativt som är mest förtjänstfulla för våra kunder, något som har resulterat i många nöjda kunder genom åren. Energi & Miljöteknik har idag 18 anställda och är en del av WBF-koncernen.